2

Alliances – Diadoro 009

Or blanc 18 ct – 22 diamants